Thursday, April 2, 2020

Toán

taive.pro tổng hợp rất nhiều bộ đề thi Toán Học giúp các học sinh, sinh viên có cái nhìn toàn diện và đa chiều hơn trong các kỳ thi. Chúc các em thi tốt

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên...

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai mã đề 209 gồm 25 câu hỏi...
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Cây Dương – Kiên Giang

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Cây...

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Cây Dương – Kiên Giang mã đề 796 gồm 2 trang...
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018...

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận gồm 2 trang với...
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ –...

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với...
Tổng hợp 11 đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT Hòa Thuận – Kiên Giang

Tổng hợp 11 đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT Hòa...

Tổng hợp 11 đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT Hòa Thuận – Kiên Giang theo hình thức tự luận, nội...
Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An Lão – Hải Phòng

Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An...

Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An Lão – Hải Phòng gồm 2 trang với 20 câu...
Kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) năm học 2017 – 2018 trường Nghĩa Dân – Hưng Yên

Kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) năm học 2017 –...

Kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) năm học 2017 – 2018 trường Nghĩa Dân – Hưng Yên gồm 20 câu...
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn...

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 8 mã đề, mỗi...
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường...

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai gồm 4 mã đề,...
Đề kiểm tra chương 1 Hình học 12 trường THPT Cát Tiên – Lâm Đồng

Đề kiểm tra chương 1 Hình học 12 trường THPT Cát Tiên – Lâm...

Đề kiểm tra chương 1 Hình học 12 trường THPT Cát Tiên – Lâm Đồng gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 14...