Messenger

25 đề ôn tập thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017

Tài liệu gồm 13 trang với 25 đề thi HK2 Toán 10, các đề thi được biên soạn theo hình thức tự luận, có phân ban.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment