Tuyển tập 35 đề thi học kỳ I Toán 9 do thầy Nguyễn Chí Thành biên soạn, các đề thi soạn theo hình thức 100% tự luận, với thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn tài liệu:

+ Cho đường thẳng y = x + 1 (d); y = 3x + 5 (d’)
a) Vẽ 2 đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độ
b) Gọi giao điểm (d) với Ox là A, giao điểm (d’) với Ox là B, giao điểm (d) và (d’) là C. Tìm tọa độ A, B, C?
c) Tính các góc của tam giác ABC
+ Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Đường cao AH, trung tuyến AM. D và E là hình chiếu của H lên AB, AC.
1) Cho HA = 6cm, HB = 4cm. Tính:
a) HC, AB, AC
b) Diện tích ADHE.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here