Messenger

9 đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Tuyển tập 9 đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường Nguyễn Trung Trực – Bình Định, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Tải đề

9 đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment