Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 Toán 9 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Nam Định thuộc chuyên mục đề thi HK1 Toán 9 gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Cho hàm số y = (m – 1)x + m.
a) Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.
b) Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.
c) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu a) và b) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here