Messenger

Đề khảo sát học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Đề khảo sát học kỳ 1 Toán 7 nằm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Bảo – Hải Phòng năm trong chuyên mục đề thi HK1 Toán 7, đề gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:

+ Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 60 độ. Vẽ AH ⊥ BC tại H.
a) Tính số đo góc HAB.
b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của cạnh HD. Chứng minh ΔAHI = ΔADI. Từ đó suy ra AI ⊥ HD.
c) Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh ΔAHK = ΔADK từ đó suy ra AB // KD.
d) Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = AH. Chứng minh H là trung điểm của BK và ba điểm D, K, E thẳng hàng.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment