Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết chương I Giải tích 12 (Hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng

Đề kiểm tra 1 tiết chương I Giải tích 12 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận. Đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra 1 tiết chương I Giải tích 12 (Hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng
Đề kiểm tra 1 tiết chương I Giải tích 12 (Hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng

+ Với m ≠ 0 thì hàm số y = 1/4.x^4 – m^2.x^2 có bao nhiêu cực trị?
A. Ba
B. Hai
C. Một
D. Không có

+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ (hình 2). Khi đó đường thẳng y = -3 giao nhau với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng:
A. x = 2
B. x = 3
C. x = 1
D. x = 0
+ Cho hàm số y = (2 – x)/(9 – x^2). Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số bằng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment