Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm 2017 – 2018 trường Lê Hoàn – Gia Lai

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2017 – 2018 trường Lê Hoàn – Gia Lai gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương khảo sát hàm số và vẽ đồ thị.

Tải đề

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm 2017 – 2018 trường Lê Hoàn – Gia Lai
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm 2017 – 2018 trường Lê Hoàn – Gia Lai

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment