Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội gồm 2 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Tải đề

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment