Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) năm học 2017 – 2018 trường Đông Du – Đăk Lăk

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 – hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit năm học 2017 – 2018 trường THPT Đông Du – Đăk Lăk gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) năm học 2017 – 2018 trường Đông Du – Đăk Lăk
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) năm học 2017 – 2018 trường Đông Du – Đăk Lăk

+ Khi tới nhà bạn gái chơi, mẹ bạn gái của anh Lang hỏi cháu có xe hơi chưa? Anh Lang vì muốn cưa đổ cô nàng nên về quyết định mua trả góp chiếc KIA MORING với giá 300 triệu đồng theo hình thức trả góp. Anh Lang muốn trả trong vòng 2 năm, với lãi suất 0.6%. Hỏi hàng tháng anh Lang phải trả khoản tiền cố định là bao nhiêu?
A. 12,88 triệu đồng
B. 13.46 triệu đồng
C. 14,09 triệu đồng
D. 14, 45 triệu đồng

+ Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Nếu sau 5 năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi là:
A. 50,7 triệu đồng
B. 20,128 triệu đồng
C. 70,128 triệu đồng
D. 3,5 triệu đồng
+ Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn theo công thức S = A.e^rt trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0), t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Khi đó sau thời gian bao lâu thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần so với số lượng ban đầu:
A. t = 3/log5 (giờ)
B. t = 3ln5/ln10 (giờ)
C. t = 5ln3/ln10t (giờ)
D. t = 5/log3 (giờ)

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment