Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Phước Vĩnh – Bình Dương

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương mã đề 302 gồm 4 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm thuộc chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề), đây là bài kiểm tra số 1 giải đoạn HK2 Toán 12.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Phước Vĩnh – Bình Dương
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Phước Vĩnh – Bình Dương

+ Giả sử hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K. Khẳng định nào sau đây đúng.
A. Chỉ có duy nhất hàm số y = F(x) là nguyên hàm của f trên K.
B. Với mỗi nguyên hàm G của f trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho G(x) = F(x) + C với x thuộc K.
C. Chỉ có duy nhất một hằng số C sao cho hàm số y = F(x) + C là một nguyên hàm của hàm f trên K.
D. Với mỗi nguyên hàm G của f trên K thì G(x) = F(x) + C với mọi x thuộc K và C bất kỳ.

+ Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 3, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ 3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 2√(9 – x^2).
+ Một hình cầu có bán kính 6dm, người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ).

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment