Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm học 2016 – 2017 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm học 2016 – 2017 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm học 2016 – 2017 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm học 2016 – 2017 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

+ Một xe mô tô phân khối lớn sau khi chờ đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên lục được biểu thị bằng đồ thị là đường Parabol (hình vẽ). Biết rằng sau 15 giây thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 60m/s và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì quãng đường xe đi được là bao nhiêu?

+ Ông A có một mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có AB = 2π (m); AD = 5 (m). Ông muốn trồng hoa trên giải đất giới hạn bởi đường trung bình MN và đường hình sin (như hình vẽ). Biết kinh phí trồng hoa là 100.000 đồng/ 1 m2. Hỏi ông A cần bao nhiêu tiền đề trồng hoa trên giải đất đó?
+ Cho S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số (C1): y = 2/3.x^3 – 3mx^2 – 2m^3 và (C2): y = -x^3/3 + mx^2 – 5m^2.x. Gọi N, n lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của S khi m ∈ [1; 3]. Tính N – n.

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment