Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 trường chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 trường chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi mã đề 001 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 25 câu, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề số phức.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4:

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 trường chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 trường chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi

+ Cho A, B, C lần lượt là ba điểm phân biệt biểu diễn số phức z1, z2 , z3 thỏa z1 + z2 + z3 = 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Trọng tâm tam giác ABC là điểm biểu diễn số phức z1+ z2 + z3.
B. O là trọng tâm tam giác ABC.
C. O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
D. Tam giác ABC là tam giác đều.

+ Cho số phức z thỏa mãn |z| = √2/2 và điểm A trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w = 2iz là một trong bốn điểm M, N, P, Q. Khi đó điểm biểu diễn của số phức w là?
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Số phức z = a + bi có số phức đối: -a – bi.
B. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy.
C. Số phức z = a + bi = 0 ⇔ a = 0 và b = 0.
D. Số phức z = a + bi có số phức liên hợp là: -a – bi.

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment