Tài liệu gồm 6 trang tuyển chọn một số đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 có lời giải chi tiết, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vector trong không gian, quan hệ vuông góc, thời gian làm bài 45 phút, các đề kiểm tra có ma trận đề giúp học sinh nắm rõ các kiến thức cần ôn tập.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here