Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai mã đề 209 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai

+ Cho điểm M di động trên mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 4y +2x – 3 = 0 và điểm N di động trên mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 14 = 0. Khi đó độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN bằng bao nhiêu?

+ Cho điểm M(4, 2, 4). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c) sao cho thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất. Khi đó thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất bằng?
+ Cho điểm I(-3, 0, 1). Mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P): x + 2y – 2z – 1 = 0 theo thiết diện là một đường tròn. Diện tích của hình tròn này bằng π. Viết phương trình mặt cầu (S).

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment