Messenger

Đề kiểm tra chương 1 Hình học 12 trường THPT Cát Tiên – Lâm Đồng

Đề kiểm tra chương 1 Hình học 12 trường THPT Cát Tiên – Lâm Đồng gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề khối đa diện, đề kiểm tra có đáp án tất cả các mã đề.

Trích dẫn đề kiểm tra:

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. SA vuông góc với đáy; góc tạo bởi SC và (SAB) là 30 độ. Gọi E, F là trung điểm của BC và SD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau DE và CF.
A. a√13/13
B. 2a√13/13
C. 3a√13/13
D. 4a√13/13

+ Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là:
A. Các đỉnh của một hình bát diện đều
B. Các đỉnh của một hình mười hai mặt đều
C. Các đỉnh của một hình tứ diện đều
D. Các đỉnh của một hình hai mươi mặt đều
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh SA vuông góc với đáy và SA = 2a.
a. Tính thể tích khối chóp S.ABC
b. Gọi M là trung điểm SA, tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC)

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment