Messenger

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà Nội

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà Nội gồm 25 câu trắc nghiệm, nội dung đề nằm trong chương I Giải tích 12: chủ đề hàm số, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà Nội
Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà Nội

+ Cho hàm số y = (x + 2)/(x – 1). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định
B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định
C. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định
D. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Chọn khẳng định sai:

A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định
B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
C. ĐTHS nhận đường thẳng x = 1 làm tiệm cận đứng
D. ĐTHS nhận đường thẳng y = 1 làm tiệm cận ngang
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = +∞ khi x -> 3+ và lim f(x) = -∞ khi x -> 3-. Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Đồ thị hs có 2 tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số có duy nhất 1 tiệm cận đứng
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment