Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) – Bùi Công Sơn

Đề kiểm tra chương Hàm số – Giải tích 12 do thầy Bùi Công Sơn biên soạn gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, và 2 câu hỏi tự luận chung cho tất cả các mã đề.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) – Bùi Công Sơn
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) – Bùi Công Sơn

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment