Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề có đáp án và lời giải chi tiết các câu hỏi vận dụng, vận dạng cao.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

+ Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = (x – 1)/(x + 2) tại điểm giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung bằng:
A. -2
B. 2
C. 1
D. -1

+ Cho hàm số y = –x^3 + 3x^2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến
B. Hàm số luôn đồng biến
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1
+ Xác định m để đồ thị hàm số y = x^3 + 3x^2 + mx + m – 2 có điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía đối với trục hoành.
A. m ≤ 3
B. m > 1
C. m > 3
D. m < 3

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment