Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Cần Đước – Long An

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số của trường THPT Cần Đước, tỉnh Long An gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, đề kiểm tra có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Cần Đước – Long An
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Cần Đước – Long An

+ Cho hàm số y = (2x – 1)/(x – 2). Tìm khẳng định đúng:
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 2
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y = 2
D. Đồ thi không cắt trục hoành
+ Cho hàm số y = (mx + m – 2)/(x – m). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

+ :Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên. Tìm khẳng định sai.
A. Hai điểm cực trị của hàm số trái dấu
B. Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm cùng phía đối với trục hoành
C. Tích hai giá trị cực trị của hàm số là số dương
D. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là 4

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment