Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nguyễn Trãi – Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nguyễn Trãi – Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nguyễn Trãi – Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Cho hàm số y = -x^4 – 2x^2 + 3 có đồ thị (C ). Chọn phát biểu đúng?
A. Hàm số có một cực đại duy nhất
B. Hàm số có hai cực tiểu và một cực đại
C. Hàm số có một cực tiểu duy nhất
D. Gía trị cực tiểu của hàm số bằng 3.
+ Một tam giác vuông có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0). Khi đó diện tích lớn nhất của tam giác vuông là?

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment