Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam

+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = -1 khi x tiến đến dương vô cùng và lim f(x) tiến đến dương vô cùng khi x tiến đến 2+. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận là y = 2 và x = -1
B. Đồ thị hàm số đã cho có một đường tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận là x = 2 và y = -1
D. Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận
+ Cho đồ thị hàm số y  = -x^3 + 3x^2 – 4 như hình bên. Với giá trị nào của m thì phương trình x^3 – 3x^2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt?

+ Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = (2x – 3)/(x – 1) là?
A. (2;1)
B. (1; 0)
C. (-1; 2)
D. (1;2)

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment