Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận. Đề thi có ma trận đề, đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải các bài tập tự luận.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment