Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường Tôn Đức Thắng – Khánh Hòa

Đề kiểm tra 1 tiết gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường Tôn Đức Thắng – Khánh Hòa
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường Tôn Đức Thắng – Khánh Hòa

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment