Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 trường THPT Y JUT – Đăk Lăk

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 trường THPT Y JUT – Đăk Lăk theo hình thức tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chương nguyên hàm – tích phân và ứng dụng, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 trường THPT Y JUT – Đăk Lăk
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 trường THPT Y JUT – Đăk Lăk

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment