Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường PTDL Hermann Gmeiner – Đà Nẵng

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức trường PTDL Hermann Gmeiner – Đà Nẵng  gồm 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường PTDL Hermann Gmeiner – Đà Nẵng
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường PTDL Hermann Gmeiner – Đà Nẵng

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment