Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Cần Đước – Long An

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức trường THPT Cần Đước – Long An gồm 20 bài tập trắc nghiệm.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Cần Đước – Long An
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Cần Đước – Long An

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment