Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Châu Văn Liêm – Cần Thơ

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức trường THPT Châu Văn Liêm – Cần Thơ gồm 2 phần: 20 bài tập trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Châu Văn Liêm – Cần Thơ
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Châu Văn Liêm – Cần Thơ

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment