Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Hoàng Văn Thụ – Yên Bái

Tài liệu gồm 9 trang với 3 đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 phần Số phức của trường THPT Hoàng Văn Thụ – Yên Bái. Mỗi đề gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Hoàng Văn Thụ – Yên Bái
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Hoàng Văn Thụ – Yên Bái

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment