Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Lê Quý Đôn – Bến Tre

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức trường THPT Lê Quý Đôn – Bến Tre gồm 25 câu trắc nghiệm.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Lê Quý Đôn – Bến Tre
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Lê Quý Đôn – Bến Tre

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment