Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Tài liệu gồm 14 trang với 6 mã đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức của trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định, mỗi đề gồm 25 bài tập trắc nghiệm. Đáp án nằm ở trang cuối.

Tải đề

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment