Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội

Tài liệu gồm 17 trang với 8 mã đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức của trường THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội, mỗi đề gồm 25 bài tập trắc nghiệm. Đáp án nằm ở trang cuối.

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội
Categories Toán

Leave a Comment