Messenger

Đề kiểm tra hệ số 2 năm học 2017 – 2018 môn Giải tích 12 chương 1 trường THPT Bắc Lương Sơn – Hà Nội

Đề kiểm tra hệ số 2 năm học 2017 – 2018 môn Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT Bắc Lương Sơn – Hà Nội gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Tải đề

Đề kiểm tra hệ số 2 năm học 2017 – 2018 môn Giải tích 12 chương 1 trường THPT Bắc Lương Sơn – Hà Nội
Đề kiểm tra hệ số 2 năm học 2017 – 2018 môn Giải tích 12 chương 1 trường THPT Bắc Lương Sơn – Hà Nội

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment