Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra nằm trong chủ đề khối đa diện, đề kiểm tra có đáp án tất cả các mã đề.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

+ Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh BC sao cho 3BH = HC, cạnh bên AA’ hợp với mặt phẳng (ABC) một góc 60 độ. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

+ Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh SA vuông góc với đáy và SA = 4a. Gọi H, K lần lượt là các điểm trên cạnh SB, SC sao cho SH = 1/3.SB và SK = 1/4.SC. Tính thể tích V của khối chóp S.AHK.
+ Mặt phẳng (AB’C) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?
A. Hai khối chóp tam giác
B. Hai khối lăng trụ tam giác
C. Hai khối chóp tứ giác
D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment