Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 8 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và một bài toán tự luận (có 3 ý), thời gian làm bài 45 phút. Đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

+ Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối lập phương lên gấp ba lần thì thể tích khối lập phương tương ứng sẽ:
A. Tăng 27 lần
B. Tăng 6 lần
C. Tăng 18 lần
D. Tăng 3 lần

+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình tạo bởi hai hình lập phương ghép với nhau là một đa diện lồi
B. Hình hộp là đa diện lồi
C. Hình bát diện đều là đa diện lồi
D.Hình lăng trụ là đa điện lồi
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = 3a, AC = 5a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SD và mp(ABCD) bằng 30 độ.
a) Chứng minh rằng : AB ⊥ SD, CD ⊥ (SAD)
b) Tính thể tích khối chóp S.ACD
c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment