Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Cát – Bình Dương

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Cát – Bình Dương gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương khối đa diện, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Cát – Bình Dương
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Cát – Bình Dương

+ Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a ( a > 0), tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB, AD. Tính diện tích đáy MNCD của khối chóp S.MNCD.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a,mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AD, AB. Mặt phẳng (P) chứa CM và song song BD cắt SB tại I. Đường cao của khối chóp S.ABCD là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, có AB = AD = a, CD = 2a (a > 0). Gọi I, K lần lượt là trung điểm AD và AB, các mặt phẳng (SCI) và (SBI) cùng vuông góc với mặt đáy. Đường cao của khối chóp S.ABCD là?

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment