Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề mặt nón – mặt trụ – mặt cầu, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Tải đề

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 2 trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment