Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Tài liệu gồm 20 trang với 4 mã đề kiểm tra chương phương pháp tọa độ trong không gian. Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi, có đáp án.

Tải đề

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment