Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 phần Phương pháp tọa độ không gian trường THPT Cây Dương – Kiên Giang gồm 2 mã đề, mỗi mã đề gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận, phần trắc nghiệm có đáp án.

Tải đề

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment