Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 cơ bản chương 3 phần Phương pháp tọa độ không gian của  trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Phần trắc nghiệm có đáp án nằm ở trang cuối tài liệu.

Tải đề

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment