Messenger

Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An Lão – Hải Phòng

Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An Lão – Hải Phòng gồm 2 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An Lão – Hải Phòng
Đề kiểm tra Hình học 12 chương I (Khối đa diện) trường THPT An Lão – Hải Phòng

+ Cho một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có AD = 60cm, AB = 10cm. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh MN và PQ vào phía trong đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để được một hình lăng trụ đứng khuyết hai đáy, AN = PD = x. Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất?
A. x = 10cm
B. x = 15cm
C. x = 20cm
D. x = 25cm

+ Khối đa diện đều loại {5; 3} có tên gọi là:
A. Khối bát diện đều
B. Khối lập phương
C. Khối hai mươi mặt đều
D. Khối mười hai mặt đều
+ Cho một hình đa diện, trong các khẳng định sau khẳng định nào SAI?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh
B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt
C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh
D. Mỗi cạnh là canh chung của ít nhất ba mặt

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment