Messenger

Đề kiểm tra HK1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Nam Trực – Nam Định

Đề kiểm tra HK1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Nam Trực – Nam Định gồm 8 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút. đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Tìm 3 số a, b, c biết a, b, c tỷ lệ nghịch với 2; 3; 4 theo thứ tự và a + b – c = 21.
+ Các cạnh x, y, z của một tam giác tỷ lệ với 2; 4; 5. Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn độ dài cạnh còn lại là 20cm.

+ Cho ΔABC có cạnh AB = AC, M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh ΔABM = ΔACM.
b) Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh AC = BD.
c) Chứng minh AB // CD.
d) Trên nửa mặt phẳng bờ là AC không chứa điểm B, vẽ tia Ax // BC lấy điểm I ∈ Ax sao cho AI = BC. Chứng minh 3 điểm D, C, I thẳng hàng.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment