Messenger

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Khuyết – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Khuyết – Quảng Ngãi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10:
+ Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = |x + 10| + |x – 10|, g(x) = -|x|^2
A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.
B. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.
C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
D. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ.
+ Cho phương trình x^2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0, với m là tham số thực.
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện (x1)^2 + (x2)^2 = 10.

Categories Toán

Leave a Comment