Messenger

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An mã đề 001 gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10:
+ Một cửa hàng bán giày dép. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 30 đôi gồm cả giày và dép. Ngày thứ 2 cửa hàng có khuyến mại giảm giá nên số đôi giày bán được tăng 10%, số đôi dép bán được tăng 20% so với ngày thứ nhất và tổng số đôi giày và dép bán được ngày thứ hai là 35 đôi. Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đôi giày và dép lần lượt là bao nhiêu?

Categories Toán

Leave a Comment