Messenger

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Thượng Hiền – TP. HCM

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Thượng Hiền – TP. HCM được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 bài toán, học sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 đối với những nội dung kiến thức Toán 10 HK2, bao gồm: dấu của tam thức bậc hai, giải phương trình và bất phương trình, công thức lượng giác, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy. Đề thi HK2 Toán 10 có lời giải chi tiết.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment