Messenger

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Vân Tảo – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Vân Tảo – Hà Nội mã đề 124 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 25 câu, chiếm 50% số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 50% số điểm, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment