Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 9 năm 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Hoàng Mai – Hà Nội được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 4 câu, chiểm 10% số điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 90% số điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:

+ Cho đường tròn (O) có dây cung CD cố định. Gọi M là điểm nằm chính giữa cung nhỏ CD. Đường kính MN của đường tròn (O) cắt dây CD tại I. Lấy điểm E bất kỳ trên cung lớn CD (E khác C, D, N); ME cắt CD tại K. Các đường thẳng NE và CD cắt nhau tại P.
a) Chứng minh rằng: Tứ giác IKEN nội tiếp.
b) Chứng minh: EI.MN = NK.ME.
c) NK cắt MP tại Q. Chứng minh: IK là phân giác của góc EIQ.
d) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với EN cắt đường thẳng DE tại H. Chứng minh khi E di động trên cung lớn CD (E khác C, D, N) thì H luôn chạy trên một đường cố định.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): y = x^2 và đường thẳng (d): y = 2mx – 2m + 1.
a) Với m = -1, hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).
b) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt: A(x1;y1), B(x2;y2) sao cho tổng các tung độ của hai giao điểm bằng 2.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here