Messenger

Đề kiểm tra môn Toán khối 12 bài số 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề kiểm tra môn Toán khối 12 bài số 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Hà Nội gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, hoàn thành trong thời gian 45 phút. Đây là bài kiểm tra 1 tiết chung cho toàn trường về chuyên đề ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số thuộc chương 1 Giải tích 12.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra môn Toán khối 12 bài số 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Nội
Đề kiểm tra môn Toán khối 12 bài số 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

+ Cho hàm số y = x^3 – 3x + 2. Phát biểu nào sai?
A. Hàm số có hai cực trị
B. Hàm số nghịch biến trong (1; 3)
C. Hàm số đạt cực đại tại x = -1
D. Hàm số có giá trị cực tiểu là 0
+ Cho hàm số f(x). Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hàm số f(x) có thể đạt cực trị tại điểm mà tại đó không có đạo hàm
B. Giá trị cực tiểu của hàm số có thể lớn hơn giá trị cực đại của hàm số
C. Nếu x0 là nghiêm của phương trình f'(x) = 0 thì hàm số f(x) đạt cực trị tại x0
D. Hàm số f(x) có đạo hàm tại x0 và đạt cực trị tại x0 thì f'(x0) = 0
+ Cho hàm số y = √(mx – x^2) (m là tham số, m ≠ 0). Hàm số nghịch biến trên một đoạn [a; b] có độ dài lớn nhất là 2 khi và chỉ khi:
A. m = 4
B. m = 4 hoặc m = -4
C. m = 8
D. m= 8 hoặc m = -8

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment