Messenger

Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng của đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT Chiêm Hóa – Tuyên Quang gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận. Đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Chiêm Hóa – Tuyên Quang
Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Chiêm Hóa – Tuyên Quang

+ Cho hàm số: y = (2x – 1)/(x + 1) (C). Các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1
B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2
D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là x = 1/2
+ Hàm số x^4 + 4x^2 – 4 nếu tìm GTLN và GTNN thì:

A. Chỉ có GTNN không có GTLN
B. Chỉ có GTLN không có GTNN
C. Có cả GTNN và GTLN
D. Không có GTLN và GTNN
+ Cho hàm số: y = (2x + 1)/(x + 1). Đồ thị (C) của hàm số có:
A. Tiệm cận ngang x = -1, tiệm cận đứng y = 2
B. Tiệm cận ngang x = 1, tiệm cận đứng y = -2
C. Tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận ngang y = 2
D. Tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận ngang y = -2

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment