Messenger

Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số của trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 8 mã đề, mỗi mã đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định
Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

+ Cho hàm số y = 1/3x^3 – x^2 – 3. Chọn đáp án sai?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2
B. Điểm đối xứng của đồ thị hàm số là (1; -11/3)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞)
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu

+ Cho hàm số y = x^4 – 2mx^2 + 1 có đồ thị (Cm)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1
b) Tìm m để hàm số trên có 3 cực trị
+ Cho hàm số y = (mx – 2)/(2x – m). Với giá trị nào của m thì hàm số trên đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
A. m < -2 v m > 2
B. m = -2
C. m = 2
D. -2 < m < 2

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment